צלבני הדיבור החופשי סטיבן פינקר חוסם כל אחד שמזכיר את קשריו של אפשטיין

הפרופסור והסופר בהרווארד גרם לעמית לחסום ידנית את כל מי שמצפצף את המילים 'פינקר' ו'אפשטיין 'באמצעות חשבון הטוויטר שלו, אמר ללוח האם.