'אנחנו נשלטים על ידי מטומטמים': הפעיל המוביל בפולין בעד בחירה

VICE World News מדבר עם מרתה למפרט, המייסדת המשותפת של שביתת הנשים הפולנית על האיומים היומיומיים שהיא מקבלת ועל עתיד התנועה.