אנשים אומרים לנו מדוע הם מאוכזבים בדירוג הסופר שלהם

תפסיק לקחת חומצה והקאות על רצפת המכונית ואולי תהיה לך דירוג טוב יותר, דופוס.