גמדים ב'מצודת הגמדים 'מתאחדים

העדכון האחרון מאפשר לגמדים באותו מקצוע להצטרף לגילדות ולשתף את כישוריהם.