זו הסיבה שאנחנו עדיין אומרים לאגדה האורבנית 'הכלב המת במזוודה'

אתה מכיר את האחד, על גנב שגונב מזוודה שבתוכה כלב מת. אך מה אומר לנו התפשטות הסיפור על החיים העירוניים?