תמונות מת שנולדו מהווים דרך להורים לצער הפסד מסובך

כריסי טייגן הואשמה כי ניצלה את אובדן ההריון שלה בגלל תשומת לב. אך תמונות מציעות דרך מוחשית להורים להתאבל על חיים קצרים.