הזין, אז ועכשיו: עברו חמש שנים מאז 'להיות מגניב של דיקהד'

אבל האם ראשי זין הם היום כמו לפני חצי עשור?