הלחץ הנסתר בגידול ילד מהגרים

אף על פי שהמהגרים מגיעים ממגוון רקעים, ישנם גורמים מלחיצים מסוימים המשותפים לילדים של מהגרים ילידי ארה'ב.