מכירת LaCroix היא לא חוקית במסצ'וסטס

החברה לא קיבלה את האישור הדרוש למכירת סלצר במדינה.