R&B החשמלי של Q הוא מקום בטוח לגברים שחורים להחזיק ברגשותיהם

לאחר שבילה שנים במאבק בחרדות, הבין הזמר בדרום פלורידה שהמוזיקה היא הדבר היחיד שהוא יכול לשלוט בו.