תעלומת האיש שנמצא מת על סדלורת 'מור

סיפורם המוזר של אנשי הצוות שנקרא ניל דובסטון.