מהיכן הגיעו הטנדרים שלך

אבא של האיש הזה הקים את ואנס.