נסתרנים באינטרנט מנסים לשנות מציאות בעזרת אלגוריתם מגיקאל

מנוע הסיליל מתאים את הנוהג העתיק לעידן האינטרנט, ויוצר סמלים מיסטיים שלדברי המאמינים האמיתיים יכולים לכופף את היקום לרצונם.